Laajaa pohjoismaista yhteistyötä

Nykyaikaisessa maanpuolustuksessa kyky antaa ja vastaanottaa apua on keskeinen tekijä. Ellei näitä kykyjä harjoitella, ne eivät käytännössä toimi.

Norjan entinen ulko- ja puolustusministeri Stoltenberg teki pohjoismaisille ulkoministereille ehdotuksen pohjoismaiden ulko- ja turvallisuuspoliittisesta yhteistyöstä vuonna 2009.

Ehdotus jakaantui kuuteen osa-alueeseen: rauhan rakentamiseen, ilmavalvontaan, merialueiden valvontaan ja arktisen alueen kysymyksiin, yhteiskunnan turvallisuuteen, sotilaalliseen yhteistyön ja solidaarisuusjulistukseen

. . . → Read More: Laajaa pohjoismaista yhteistyötä

Meillä on matkaa terveydenhuollon mallimaaksi, mutta työ on hyvä aloittaa

Sosiaali- ja terveydenhuolto on Suomessa järjestetty kansainvälisesti ainutlaatuisella tavalla. Toisin kuin suomalaisia kouluja, tapaamme järjestää terveydenhuoltoa ei ihastella ympäri maailmaa.

Emme ole terveydenhuollon mallimaa. Palveluiden järjestäminen ja rahoitus on pirstottu EU- ja OECD- maiden pienimpiin yksiköihin. Meillä on vaikeuksissa oleva julkinen perusterveydenhuolto ja mittavat terveyserot. Palveluiden saatavuus määräytyy Suomessa yhä enemmän varallisuuden ja asuinpaikan . . . → Read More: Meillä on matkaa terveydenhuollon mallimaaksi, mutta työ on hyvä aloittaa

Suomen on parannettava kriisiaikojen huoltovarmuutta

Öljyriippuvuutemme ja riippuvuutemme keskitetyistä energiantuotantoyksiköistä, kuten ydinvoimasta, tekee meidät kriisiolosuhteissa hyvin haavoittuviksi. Olemme sähköriippuvaisia, ja yhteiskuntaa voidaan uhata nyt myös kyberuhilla. Uudessa turvallisuusajattelussa nämä asiat on otettava paremmin huomioon.

Myös tavallisten kansalaisten kykyä kohdata ja selviytyä poikkeustilanteista pitäisi vahvistaa, sen opettivat jo toissa talven suuret talvimyrskyt. Kun sähköt menevät poikki, lämmitys ei toimi, vettä . . . → Read More: Suomen on parannettava kriisiaikojen huoltovarmuutta

Kiitos sodan kokeneelle sukupolvelle

Huomenna liput nousevat salkoon 95-vuotiaan Suomen kunniaksi. Niitä, jota näkivät itsenäisen Suomen synnyn 95 vuotta sitten, on joukossamme enää harvoja. Niitä, jotka todistivat kohtalonvuosiamme 1939–1944 on joukossamme vielä paljon.

Monille suomalaisille sota kuuluu lapsuuden kokemusten joukkoon. Lähes kaikkia perheitä sota kosketti dramaattisesti. Myös eduskunnassa on käyty keskustelua niin sotaorpojen tilanteesta kuin Suomesta Ruotsiin ja . . . → Read More: Kiitos sodan kokeneelle sukupolvelle